Acronis International GmbH.

Acronis Backup & Recovery® 11.5 Advanced Platform

Altijd en overal de beste oplossing voor back-up en herstel.

Kies een agent

Overzicht

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform is een uniforme oplossing voor back-up, herstel en migratie van gegevens- en toepassingsdatabases in alle omgevingen.

 • Back-up?

  Waarborgt dat uw bestands- en toepassingsdatabases nooit verloren gaan

 • Herstel?

  Herstel volledige servers snel op dezelfde of op andere hardware

 • Migratie?

  Verplaats servers moeiteloos tussen fysieke, virtuele en cloud-locaties

Zo eenvoudig!
Installeer en configureer uw back-up binnen enkele minuten – en vergeet deze vervolgens.
Zo flexibel!
Met één uniforme oplossing, kunt u de onderdelen kiezen die u nu nodig hebt en er meer toevoegen als u die nodig hebt.
Zo universeel!
Dezelfde oplossing maakt back-up en herstel mogelijk voor Windows- en Linux-machines, bestanden en toepassingsdatabases, in fysieke, virtuele en cloud-omgevingen.

Voordelen

Een enkele, uniforme oplossing voor back-up, gegevensherstel en herstel na een calamiteit in fysieke, virtuele en cloud-omgevingen.

Snel herstel  

De gepatenteerde technologie voor het maken van schijf-images van Acronis, biedt u de mogelijkheid binnen enkele minuten een volledig Windows- of Linux-systeem te herstellen.

Herstel op alle hardware  

Met Acronis Universal Restore kunt u herstel op dezelfde of op andere hardware uitvoeren, of op een virtuele machine.

Alles herstellen  

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform is gebouwd voor het ondersteunen van een scala aan besturingssystemen, platforms en toepassingen.

Centraal beheer  

Gebruik gecentraliseerd beheer op alle platformcomponenten en agents. Gecentraliseerd beheer is schaalbaar tot duizenden servers.

Verbeter de betrouwbaarheid met Cloud  

Sla back-ups op in een cloud-omgeving en realiseer een extra beschermingslaag.

Nieuwe functies

Nieuwe functies

Nieuw in Acronis Backup & Recovery 11.5

Back-up

Back-up van een image
Een scapshot op schijf-iveau slaat een image op van de schijf/het volue als geheel, samen met besturingssystemen, toepassingen en gegeven. De optie is verkrijgbaar voor fysieke en virtuele machines, inclusief back-up zonder agent.
Bestandsback-up
Met deze optie kunt u een back-up maken van geselecteerde bestanden en mappen.
Back-up van Microsoft Exchange Information Store
Maak een back-up van de gehele Microsoft Exchange Information Store of afzonderlijke mailboxes.
toepassingsondersteuning met VSS
Acronis Backup & Recovery 11.5 maakt een snapshot van de schijf met Acronis’, de gepatenteerde technologie voor het maken van schijf-images. Daarom is het niet meer nodig een server offline te zetten voor het maken van een back-up. Het product gebruikt Windows Volume Shadow Copy (VSS) om toepassingen een notificatie te sturen en consistentie op het toepassingsniveau te waarborgen.
Volledige of snelle incrementele of differentiële back-ups
Verminder de opslageisen, de back-uptijd en het verkeer door differentiële en incrementele back-ups te gebruiken. Hierbij worden uitsluitend de gewijzigde gegevens opgeslagen.
Ons snelle, incrementele algoritme gebruikt informatie van TFS Master File Table (MFT) voor het berekenen van verschillen, waardoor het niet nodig is de schijfcontent in zijn geheel uit te lezen. Zo vermindert u de back-uptijd en het erbruik van resources aanzienlijk.
Sla back-ups op maximaal vijf bestemmingen op
Sla back-ups op meerdere locaties op - maak een back-up op een lokale schijf en sla de kopie op een netwerkgedeelte of in een cloud-omgeving op.
Geplande back-up en aan gebeurtenissen gekoppelde back-up met voorwaarden
Met onze geavanceerde planner, worden uw back-ups automatisch uitgevoerd op basis van het tijdstip, de dag van de week of de maand van het jaar. U kunt een back-up maken bij een bepaalde gebeurtenis, zoals wanneer een gebruiker zich aan- of afmeldt op een computer. U kunt er ook voor kiezen te wachten met het maken van een back-up tot aan speciale omstandigheden wordt voldaan, zoals na een bepaalde tijdsduur of wanneer een gebruiker zich afmeldt.
Back-upschema's
Acronis Backup & Recovery 11.5 heeft een set vooraf ingestelde schema's die voldoen aan de industrienorm, zoals Grandfather-Father-Son of Tower-of-Hanoi. Aangepaste schema's kunnen worden geconfigureerd met geavanceerde instellingen.
Back-up per sector
Met deze functie slaat u, per secotr, kopieën van uw schijven of volume op, inclusief ongebruikte ruimte.
Bestanden uitsluiten van een back-up
Met deze functie bespaart u opslagruimte en -tijd doordat niet-noodzakelijke bestanden en mappen worden uitgesloten van uw back-ups.
Compressie en codering
Comprimeer back-ups voor het optimaliseren van uw opslagruimte of codeer ze, om zo de veiligheid naar een hoger plan te tillen.
Ondersteuning voor Wake-on-LAN
Als een machine uitgeschakeld is wanneer een geplande back-up moet starten, schakelt de machine automatisch in met de functie Wake-on-LAN.
Pre- of post-commando's
Stel pre- of post-commando's in voor back-ups en het vastleggen van gegevens, om zo Acronis Backup & Recovery 11.5 te integreren met andere toepassingen of bepaalde services tijdelijk te stoppen.
Back-ups automatisch of handmatig verdelen
Verdeel back-ups over meerdere bestanden zodat ze op de media passen.
Netwerkbandbreedte en disk-write-snelheid aanpassen
Beperk de impact op een schijf of netwerk door de bandbreedte te beperken die door een back-upproces kan worden gebruikt.

Herstel

Bare-metal herstel
Herstel uw server vanuit de basis indien uw harde schijf crasht. Herstel een identieke kopie van uw computer op een nieuwe harde schijf.
Herstel Windows of Linux op andere hardware
Het optioneel verkrijgbare product Acronis Universal Restore, biedt u de mogelijkheid uw volledige systeem, Windows - Linux, te migreren of herstellen op andere hardware of op een virtuele machine.
Acronis Bootable Media gebaseerd op Linux Kernel of WinPE
Zet Acronis Bootable Media Builder in voor het opbouwen van media, cd, dvd of usb-station, van waar u de machine kunt opstarten wanneer er een calamiteit optreed. De media kan gebaseerd zijn op Linux Kernel op WinPE.
Acronis Startup Recovery Manager
Indien uw systeem niet goed opstart, druk tijdens het opstarten op F11 om Acronis Backup & Recovery 11.5 te starten.
Aangepaste drivers
Drivers voor nieuwe hardware kunnen tijdens of na de creatie aan WinPE-media worden toegevoegd.
Herstel vanaf een externe locatie
Toegang vanaf een externe locatie biedt u de mogelijkheid uw netwerkmachines moeiteloos te herstellen.
PXE Server
Acronis PXE Server biedt u de mogelijkheid uw machines vanaf uw netwerk op te starten in de Acronis-herstelomgeving (gebaseerd op Windows Kernel of WinPE) voor bare-metal herstel.
Als u opstart vanaf uw netwerk, hebt u geen technicus ter plaatse nodig om de opstart- cd of dvd in het systeem te installeren.
SID wijzigen
Wijzig Windows SID automatich na herstel.
Acronis Active Restore
Gebruik het systeem terwijl gegevens in de achtergrond worden hersteld.
Herstelplan
Dit document wordt na elke back-up automatisch gegenereerd en biedt u gedetailleerde, stapsgewijze instructies, zodat u snel operationeel bent.

Gegevensherstel

Catalogiseren van gecentraliseerde back-ups
De back-upcatalogus geeft in een enkel overzicht de gegevens weer van back-ups in alle beheerde vaults.
Zoeken
Zoek zonder enige moeite een bestand of map in een catalogus. Zoek op naam, grootte of aanmaak-/wijzigingsdatum.
Herstel bestanden vanaf een schijfback-up
U kunt afzonderlijke mappen of bestanden, inclusief exemplaren die op tape zijn opgeslagen, herstellen vanaf een back-up van een schijf-image.
Back-ups zoeken en installeren
Zoek back-ups met Windows Verkenner als ware het gewone mappen. Daarna kunt u bestanden en mappen vanaf de betreffende locatie verslepen en neerzetten of kopiëren en plakken. De schijf-image kan zelfs als een stationsletter worden geïnstalleerd in de modus read-only of read/write.

Migratie

Any-to-any migraties
Maak een back-up van fysieke machines en herstel ze op virtuele machines. Maak een back-up van een virtuele machine en herstel deze op een fysieke machine, of herstel machines van de ene op de andere hypervisor. Deze flexibiliteit geeft u de mogelijkheid een onbeperkt aantal migraties uit te voeren op fysieke machines en op een reeks virtualisatieplatforms. Acronis Universal Restore zorgt ervoor dat Linux- of Windows-machines kunnen worden opgestart op nieuwe hardware.
Een back-up van een image converteren naar het format van een virtuele machine
Converteer back-upimages die compatibel zijn met het format VMware, Microsoft, Citrix, Red Hat of Parallels naar virtuele machines.
Acronis Instant Restore
Herstel automatisch de recentste back-up op een reservemachine die gereed is om in gebruik te worden genomen na een calamiteit.

Gecentraliseerd beheer

Gecentraliseerd beheer
Voeg fysieke of virtuele machines toe aan Acronis Management Server en beheer al uw processen centraal vanaf een enkele console op het netwerk.
Uniform beheer voor fysieke en virtuele machines
Beheer centraal de bescherming van uw virtuele machines, zoals u fysieke machines beheert. Dit omvat groeperen en regels in gecentraliseerde back-upplannen.
Gegevenscentrisch beheer
Bekijk uw resources in een Global Tree of zoek in back-upvaults naar een versie van een schijfimage, een virtuele machine, een bestand of e-mail.
Gecetraliseerde back-upplannen
Creëer een back-upplan voor meerdere machines, fysiek of virtueel.
Groepeer machines in statische of dynamische groepen
Plaats machines in groepen, handmatig of via andere criteria zoals het besturingssysteem, het IP-bereik of lidmaatschap in een actieve directory.
Regels in back-upplannen
Bepaal regels in back-upplannen, om zo automatisch machines of groepen in te begrijpen in de back-up.
Back-upplannen importeren en exporteren
Exporteer back-upplannen vanaf een bestand op één machine en importeer ze naar een andere machine. Het bestand is in XML-format en kan handmatig worden aangepast. Het importeren van back-upplannen kan worden geautomatiseerd door het bestand in een speciale map op een machine te plaatsen.
Licentieserver
Bewaar al uw licentiesleutels op één plaats, zodat u altijd weet hoeveel u er nog hebt, en welke machine welke licentie gebruikt.
Back-ups distribueren binnen een bepaalde periode
Voorkom overbelasting van het netwerk door back-upactiviteiten te verdelen binnen een bepaald tijdskader. Wijzig de starttijden automatisch op elke machine.
Command line met ondersteuning voor scripting
Voer taken uit en creëer back-ups vanaf een command-line interface.

Rapportage en monitoren

Dashboard
U ziet in een enkel scherm een operationeel overzicht van alle geconfigureerde machines, back-upplannen, taken en back-uplocaties.
Waarschuwingen
Waarschuwingen op maat informeren dfe beheerder over kritieke en potentiële problemen, zoals mislukte taken of onvoldoende schijfruimte.
Rapportage
Aanpasbare en vooraf gedefinieerde rapporten geven u details van verschillende aspecten van back-up- en hersteltaken.
Taakhistorie
For a backup plan – either local or centralized – see what was running in the past and with what result.
E-mailnotificaties
Configureer automatisch e-mailnotificaties voor nieuwe waarschuwingen of voor mislukte of geslaagde taken.
Gebeurtenissen opnieuw coderen in Windows Event Log
Bekijk loggebeurtenissen lokaal vanaf de console of configureer ze voor duplicatie in Windows Event Log.

Single-pass back-up

De single-passtechnologie van Acronis verenigt meerdere back-ups en producten in één efficiënte oplossing. In deze unieke benadering wordt gebruik gemaakt van back-ups op schijfniveau terwijl voor de toegang tot gegevens ook toepassingsspecifieke API's worden gebruikt, zodat u altijd verzekerd bent van consistente en juist geïndexeerde toepassingsgegevens. U hoeft niet langer verschillende back-upagents in te zetten en te beheren op meerdere servers. Toepassingsgegevens kunnen vanaf de back-up op schijfniveau even eenvoudig worden opgespoord en hersteld als vanaf toepassingsspecifieke back-ups.

Snellere back-ups en minder opslagruimte
Bij single-pass back-up worden de gegevens maar één keer gelezen en verplaatst, waardoor er minder back-uptijd en opslagruimte nodig is.
Betere betrouwbaarheid
Als u één configuratie gebruikt voor meerdere servers, hebt u minder risico op fouten en dus een betrouwbaardere strategie voor gegevensbescherming. En door toepassingsgegevens te openen via schijf-snapshots, kunt u veel toepassingsspecifieke fouten vermijden die kenmerkend zijn voor traditionele producten voor toepassingsback-ups.
Maximale flexibiliteit voor herstel
Scenario's voor herstel van toepassingsgegevens vereisen meer flexibiliteit dan simpel schijf- en bestandsherstel. Daarom biedt Acronis Backup & Recovery 11.5 effectieve tools om toepassingsgegevens op te sporen en te herstellen, die even krachtig zijn als de tools die door specifieke producten en agents voor toepassingsback-ups worden geleverd.

Microsoft Exchange Server

Ondersteuning voor Exchange 2010, 2007, 2003
Acronis Backup & Recovery 11.5 for Microsoft Exchange Server ondersteunt Microsoft Exchange Server versie 2010, 2007, 2003.
Back-up op satabase- en mailboxniveau
Back-up en herstel de volledige Exchange Information Store, afzonderlijke opslaggroepen en databases, of een enkele mailbox.
Transparante ondersteuning voor Exchange Cluster
Als dit product wordt geïnstalleerd op een geclusterde Microsoft Exchange Server, wordt de gehele cluster in de gebruikersinterface weergegeven als één entiteit. Back-uptaken worden transparant geïnstalleerd op de juiste clusteronderdelen. Daarbij blijft de database beschermd, ongeacht het aantal replica's en ongeacht of de database is gemigreerd.
De installatie van Database Availability Group (DAG), Cluster Continuous Replication (CCR) en Single Copy Cluster (SCC) wordt ondersteund.
Herstel op mailboxniveau rechtstreeks vanaf de back-up van de database
E-mail en andere mailbox-content wordt automatisch geïndexeerd gedurende de back-up en kan vervolgens worden gezocht via Acronis Backup & Recovery 11.5 catalogus.
Mailboxes en email kunnen rechtstreeks vanaf de back-up op databaseniveau worden hersteld, zonder tools van derden of het gebruik van een recovery database (RDB).
Express Full Backup
Als u de Storage Node gebruikt als bestemming voor uw back-ups (Acronis Storage Node is een opslagbeheercomponent die is inbegrepen in Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform), kunt u Express Full Backup gebruiken voor het beveiligen van uw databases. In deze modus, worden de wijzigingen tussen back-ups in Exchange Server-databases getrackeerd. Tijdens de volgende volledige back-up worden alleen deze wijzigngen gekopieerd vanaf de productieserver en vervolgens opgeslagen.
Deze methode werkt even efficiënt als een back-up van de transactielog, maar zonder het langdurige en onbetrouwbare herstel dat het resultaat is van het nalopen van de lange keten transactielogbestanden.
Herstel op schijf en PST
Herstel mailboxcontent voor controles of juridische processen door het PST-format als bestemming te gebruiken. U kunt de volledige Exchange-database of opslaggroep, inclusief .edb ed .log bestanden naar een schijfmap exporteren en vervolgens Exchange-tools inzetten voor verificatie, reparatie en gegevensextractie.

VMware vSphere

Alle platformfuncties
Alle platformfuncties, zoals gecentraliseerd beheer, bewaking, rapparotage en deduplicatie, werken naadloos met virtuele VMware vSphere-machines.
Back-up zonder agent via vStorage API
Aangezien Acronis Backup & Recovery 11.5 VMware vStorage API gebruikt voor back-up en herstel van machines vanaf ESX/ESX(i)-hosts, hoeft u niet in alle virtuele gastmachines agents te installeren. Zo vermindert u de beheerkosten en het aantal resources.
Blokwijziging traceren
Ondersteuning voor VMware CBT maakt incrementele back-ups sneller dan ooit.
Compatibiliteit met VMware vMotion en VMware HA
Als u machines wilt migreren tussen ESX(i)-hosts, of een High Availability-product van VMware, Acronis Backup & Recovery 11.5 gebruikt, worden deze omgeingen volledig ondersteund.
Integratie met VMware vCenter
Acronis Management Server maakt verbinding met VMware vCenter en toont virtuele machines zoals u dit hebt geconfigureerd. U hoeft niet handmatig virtuele machines toe te voegen noch bestaande machines opnieuw te configureren. Acronis Backup & Recovery 11.5 leest alle informatie automatisch uit vanaf vCenter.
Installeer een agent op een Windows-machine of gebruik Virtual Appliance
U hebt de mogelijkheid Agent for VMware vSphere ESX(i) automatisch en rechtstreeks als een virtuele toepassing te installeren op een ESX(i)-host of op een Windows-machine om de host te ontlasten. Een agent ondersteunt meerdere ESX(i)-hosts. U kunt zo nodig agents toevoegen.
Back-up zonder LAN
Voorkom het maken van back-ups via uw Local Area Network. Door de hot-plug functionaliteit, verbindt de virtuele toepassing snapshots als virtuele schijven en heeft het via het eigen ESX/ESX(i)-mechanisme toegang tot gegevens. De Windows-agent leest gegevens rechtstreeks vanaf SAN-opslag en maakt resources vrij op ESX(i)-hosts.
Simultane back-up
Back-ups van verscheidene virtuele machines kunnen tegelijkertijd draaien, zelfs als ze door dezelfde agent worden beheerd.
Onbeperkt aantal migraties
Een licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for VMware vSphere omvat een onbeperkt aantal migraties naar en van een host.
Een licentie voor een onbeperkt aantal virtuele machines
Back-up en herstel een onbeperkt aantal virtuele machines op een enkele ESX(i)-host met één licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for VMware vSphere. Installeer een Agent for Windows of Linux op elke virtuele machine of gebruik Agent for ESX(i) voor het maken van back-ups zonder agent.

Microsoft Hyper-V

Alle platformfuncties
Alle platformfuncties, zoals gecentraliseerd beheer, bewaking, rapportage en deduplicatie, werken naadloos samen met virtuele Hyper-V-machines.
Back-up zonder agent van virtuele Microsoft Hyper-V-machines
Het installeren van meerdere agents op virtuele gastmachines is niet nodig om back-up en herstel van al uw virtuele machines op een Hyper-V host uit te voeren. Zo bespaart u op beheerkosten en resources.
Ondersteuning voor Hyper-V Cluster
Acronis Backup & Recovery 11.5 biedt volledige ondersteuning voor Hyper-V Clusters, inclusief degene die zijn gebouwd op Clustered Shared Volumes (CVS). In geval van niet-geplande failover of migratie, behoudt u toch altijd een back-up van uw machine.
Simultane back-up
Zelfs wanneer ze zich op dezelfde host bevinden, kunnen back-ups van verschillende virtuele machines tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Onbeperkt aantal migraties
Een licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Hyper-V omvat een onbeperkt aantal migraties van en naar een host.
Een licentie voor een onbeperkt aantal virtuele machines
Back-up en herstel een onbepekt aantal virtuele machines op een enkele Hyper-V-server met één licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Hyper-V. U kunt op elke virtuele machine Agent for Windows of Linux installeren of Agent for Hyper-V gebruiken voor het maken van een back-up zonder agent.
Back-up van Hyper-V-host
Naast virtuele machines, biedt een licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Hyper-V bescherming voor de Hyper-V host met Agent for Windows, inclusief bare-metal herstel en herstel op anderssoortige hardware.

RHEV

Alle platformfuncties
Alle platformfuncties, zoals gecentraliseerd beheer, bewaking, rapportage en deduplicatie, werken naadloos met virtuele RHEV-machines.
Integratie met Red Hat Enterprise Virtualization Manager
Detecteer en toon Red Hat Enterprise Virtualization VM's automatisch via integratie met Red Hat Enterprise Virtualization Manager.
Een licentie voor een onbeperkt aantal virtuele machines
Back-up en herstel een onbeperkt aantal virtuele machines op een enkele RHEV-host met één licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for RHEV.
Drie gratis migraties met een proeflicentie
Een proefversie van Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for RHEV geeft recht op gratid migratie van maximaal drie servers van of naar een RHEV-host.
Onbeperkt aantal migraties in de betaalde versie
Een licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for RHEV omvat een onbeperkt aantal migraties van en naar een host.

Citrix XenServer

Alle platformfuncties
Alle platformfuncties, zoals gecentraliseerd beheer, bewaking, rapportage en deduplicatie, werken naadloos samen met virtuele XenServer-machines.
Een licentie voor een onbeperkt aantal virtuele machines
Back-up en herstel een onbeperkt aantal virtuele machines op een enkele XenServer-host met Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Citrix XenServer.
Onbeperkt aantal migraties
Een licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Citrix XenServer omvat een onbeperkt aantal migraties van en naar een host.
h2>Parallels
Alle platformfuncties
Alle platformfuncties, zoals gecentraliseerd beheer, bewaking, rapportage en deduplicatie, werken naadloos met virtuele Parallels-machines.
Een licentie voor een onbeperkt aantal virtuele machines
Back-up en herstel een onbeperkt aantal virtuele machines op een enkele Parallels-host met één Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Parallels.
Onbeperkt aantal migraties
Een licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Parallels omvat een onbeperkt aantal migraties van en naar een host.

Deployment and Upgrade

Upgrade vanaf Acronis Backup & Recovery 10 or 11
Installeer Acronis Backup & Recovery 11.5 moeiteloos bovenop Acronis Backup & Recovery 10 of 11. Alle instellingen en configuraties blijven behouden.
Managing Acronis Backup & Recovery 10 en 11 Agents
Acronis Backup & Recovery 11.5 Management Server en Storage Node zijn compatibel met Acronis Backup & Recovery 10 en 11 Agents, waardoor het upgraden van alle agents tegelijk overbodig is.
Installatie en configuratie vanaf een externe locatie
Installeer agents en updates vanaf een externe locatie op uw Windows- of Linux-machines.
Niet opnieuw opstarten
Opnieuw opstarten is niet nodig om de installatie te voltooien.
Machines importeren vanaf een text-bestand of Active Directory
Importeer een lijst met machines vanuit een text-bestand of Active Directory rechtstreeks naar Acronis Management Server.
Ondersteuning voor groepsbeleid
Acronis Backup & Recovery 11.5 agents kunnen worden geïnstalleerd via Groepsbeleid of andere tools die het MSI-format ondersteunen. De inbegrepen Group Policy Administrative Template kan worden gebruikt om instellingen centraal te configureren op een client-machine.

Beveiliging

Gecodeerde back-upimages
Codeer uw back-ups met het industriestandaard 256-bit AES algoritme om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
Gecodeerde netwerkcommunicatie
Waarborg de veiligheid van uw gegevens als u back-ups over het netwerk maakt. Communicatie vanaf een externe locatie is standaard voorzien van SSL-codering.
Wachtwoordbeveiliging voor Acronis Secure Zone
Beveilig back-ups die worden opgeslagen in Acronis Secure Zone met een wachtwoord en voorkom zo gebruik door onbevoegden.
Gebruikersgroep voor de controle van toegang vanaf een externe locatie
Geef bepaalde groepen toegang, zodat alleen zij vanaf een externe locatie verbinding met machines maken of gecentraliseerd beheer uitvoeren.
Configureerbare poorten
Alle gebruikte poortnummers kunnen worden veranderd.

Opslag

Uniform back-upformat
Herstel op elke back-up, alle hardwaretypes, hypervisors of platforms. Alle platformagents, zoals agents for Windows, Linux, VMware en Hyper-V, gebruiken het uniforme format, wat volledig compatibel is tussen agents.
Ondersteuning voor schijf, tape en cloud
Back-ups kunnen op schijf, een netwerkmap of FTP, CD/DVD/Blu-ray, tape of in een cloud-omgeving worden opgeslagen met Acronis Backup & Recovery Online.
Deduplicatie
Met Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication, voorkomt u tedundancy doordat alleen unieke gegevens worden verstuurd en opgeslagen. Deduplicatie op file- en block-level vermindert de hoeveelheid opslag met maximaal 90%, en kan worden uitgevoerd "op het doel" of "op de bron."
Automatisch oude back-ups verwijderen
Geef regels op voor automatische verwijdering van back-ups die niet meer nodig zijn.
Verplaatsing naar opslag op de tweede laag
Verwijder back-ups niet, maar verplaats ze automatisch naar een andere locatie. U hebt ondersteuning voor maximaal vijf lagen.
Handmatige of geplande validatie
Verbeterde opslagvalidatie bevestigt dat uw back-ups compleet en gegevens herstelbaar zijn.
Incrementele of differentiële back-ups consolideren
Consolideer incrementele en differentiële back-ups en bespaar ruimte.
Geïntegreerde Acronis Disk Director Light
Acronis Backup & Recovery 11.5 bevat de geïntegreerde optie Acronis Disk Director Lite, waaarmee u schijfbeheertaken kunt uitvoeren, zoals schijven klonen, schijven converteren, volumes creëren, formatteren en verwijderen; een schijfpartitiestijl wijzigen van MBR in GPT en andersom, of een schijflabel wijzigen. Deze taken kunnen worden uitgevoerd in het besturingssysteem of door gebruik te maken van opstartmedia.
Acronis Secure Zone
Een speciale, beschermde partitie op uw harde schijf voor het opslaan van back-ups.

Cloud

Back-up op Acronis Cloud Storage
Met een optioneel abonnement voor Acronis Backup & Recovery Online, kunt u back-ups opslaan in een beveiligd datacenter in een cloud-omgeving.
Kopiëren naar de cloud-omgeving
U kunt automatisch lokale back-ups kopiëren op Acronis Cloud Storage zodat u beschermt bent tegen calamiteiten die zowel gegevens als lokale back-ups treffen.
Grootschalig herstel vanaf Acronis Cloud Storage
Versnel het herstel van grote hoeveelheden gegevens, zodat u een harde schijf kunt bestellen die wij vanuit ons datacenter naar u versturen.
Eerste volledige back-up (initial seeding) naar Acronis Cloud Storage
Verstuur een harde schijf met uw eerste volledige back-up naar een datacenter en voer uitsluitend incrementele back-ups uit via het internet.

Agents

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform bevat een aantal agents dat kan worden ingezet voor back-up en herstel van verschillende soorten gegevens, toepassingen en systemen.

Fysieke servers:

Virtuele servers:

Toepassingen:

Infrastructuur virtuele desktop:

Laptops en desktops:

Alle agents integreren naadloos met alle overige platformcomponenten en leveren uniform, gecentraliseerd beheer. Gebruik ze afzonderlijk of in elke willekeurige combinatie, om zo te voorzien in uw unieke behoeften.

1,059.00€

 •  
 •  

Upgraden vanaf een vorige versie

Acronis product keuze Wizard

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows

De beste back-up voor Windows Server

Agent for Windows is het beste product voor image- en file-back-ups van Windows-servers. Het product integreert naadloos met andere platformcomponenten en biedt gecentraliseerd beheer, rapportage, catalogiseren met zoeken en ondersteuning voor opslag op schijf, tape en in een cloud-omgeving.

Snelle en moeiteloze imageback-up  

Back-up van schijfimage of snapshot, van volledige server met ondersteuning voor bare-metal herstel.

Bestandsback-up  

Back-up en herstel afzonderlijke bestanden en mappen, inclusief bestanden op netwerkdelen.

Bare-metal herstel  

De imageback-up kan binnen enkele minuten moeiteloos worden hersteld op een bare-metal machine.

Granulair bestandsherstel  

Zoek en herstel afzonderlijke bestanden vanaf een back-up van een schijf-image.

Niet-gebruikte blokken en bestanden uitsluiten  
Ondersteuning voor alle belangrijke bestandssystemen, MBR en GPT, BIOS en UEFI  

Zie de volledige lijst

Agent for Windows is inbegrepen bij de licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows.

Systeemvereisten

 • Besturingssystemen:
  • Microsoft Windows Server 2012
  • Microsoft Windows Server 2008 R2
  • Microsoft Windows Server 2008
  • Microsoft Windows Server 2003 R2
  • Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Platforms:
  • x86 (32 bit)
  • x64 (64 bit)
 • Opstartmethodes:
  • BIOS
  • UEFI
 • Bestandssystemen:
  • FAT16/32
  • NTFS

1,059.00€

 •  
 •  

Upgraden vanaf een vorige versie

Acronis product keuze Wizard

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Linux

De beste back-up voor Linux servers

Agent for Linux is bij uitstek geschikt voor het maken van image- en bestandsback-ups van Linux servers. Het product integreert naadloos met overige platformcomponenten en biedt onder meer: gecentraliseerd beheer en rapportage, catalogiseren met zoeken en ondersteuning voor schijven en tape.

Snel en moeiteloos back-up van een image maken  

Back-up van image, snapshot of een volledige server met ondersteuning voor bare-metal herstel.

Bestandsback-up  

Back-up en herstel afzonderlijke bestanden en mappen, inclusief bestanden op gedeelde netwerken.

Bare-metal herstel  

De imgae back-up kan binnen enkele minuten en zonder enige moeite worden hersteld op een bare-metal machine.

Granulair bestandsherstel  

Zoek en herstel afzonderlijke bestanden vanaf een back-up van een schijf-image.

Niet-gebruikte blokken en bestanden uitsluiten  
Ondersteuning voor alle gangbare bestandsystemen, LVM, MBR en GPT, BIOS en UEFI  

Zie volledige lijst

Agent for Linux is inbegrepen in de licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Linux.

Systeemvereisten

 • Besturingssystemen:
  • Red Hat® Enterprise Linux® 4.x 5.x en 6.x
  • Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) en 10.04 (Lucid Lynx)
  • Fedora 11, 12, 13, 14
  • SUSE Linux Enterprise Server 10 en 11
  • Debian 4 (Etch) en 5 (Lenny)
  • CentOS 5
  • Asianux
  • Overige distributies met kernel 2.4.20 of nieuwer en glibc 2.3.2 of nieuwer
 • Platforms:
  • x86 (32 bit)
  • x64 (64 bit)
 • Opstartmethodes:
  • BIOS
  • UEFI
 • Bestandssystemen:
  • Ext2/Ext3/Ext4
  • ReiserFS3
  • XFS
  • JFS
  • FAT16/32
  • NTFS

1,359.00€

 •  

Upgraden vanaf een vorige versie

Acronis product keuze Wizard

Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for VMware vSphere

De beste back-up voor VMware vSphere

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform levert onovertroffen flexibiliteit als het gaat om de bescherming van virtuele VMware vSphere machines.

Back-up van virtuele VMware machines is naadloos geïntegreerd met andere platformcomponenten, waardoor gecentraliseerd beheer, rapportage, catalogiseren met zoeken en andere platformfuncties beschikbaar zijn.

Back-up virtuele machines zonder agent met Agent for ESX(i)  

Betrouwbare en rendabele back-up zonder agent van virtuele VMware vSphere machines.

Back-up met agent van virtuele machine met Agent for Windows  

U kunt Agent voor Windows voor speciale virtuele machines, zoals machines met RDM-schijven, installeren op een virtuele machine en er een back-up van maken op dezelfde manier als van een fysieke machine.

vCenter Integration  

Acronis Backup & Recovery 11.5 leest een lijst met virtuele machines van VMware vCenter uit en presenteert die in hetzelfde overzicht als hetgeen u ziet in vCenter.

Schaalmogelijkheden  

Realiseer een vrijwel onbeperkte schaalbaarheid door nieuwe agents toe te voegen voor ESX(i) wanneer u die nodig hebt.

Migratie met een uniform back-upformat  

Herstel images van fysieke servers of andere hypervisors naar VMware en andersom. Een onbeperkt aantal migraties van en naar de host is inbegrepen in een licentie.

Zie volledige lijst

Agent for ESX(i) is inbegrepen in de licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for VMware vSphere. De licentie wordt verstrekt per ESX(i) host en maakt back-up en herstel van alle virtuele machines op de host mogelijk, zonder agent met Agent for ESX(i) of met gast-Agent for Windows. De licentie omvat ook een onbeperkt aantal migraties van en naar de host.

Vereisten voor Agent for ESX(i)

  • VMware vSphere 4.0, 4.1, 5.0 of nieuwer
  • VMware ESX Infrastructure 3.5 Update 2 of nieuwer
 • ESX en ESX(i) hypervisors zijn ondersteund, met uitzonderling van de gratis VMware vSphere Hypervisor (ESXi) versies.

1,199.00€

 •  

Upgraden vanaf een vorige versie

Acronis product keuze Wizard

Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Hyper-V

De beste back-up voor Microsoft Hyper-V

Het Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform levert snel, flexibel en rendabel back-up en herstel van virtuele Hyper-V machines en host.

Back-up van VM's zonder agent met Agent for Hyper-V  

Back-up en herstel worden uitgvoerd door een agent op de host, waardoor u geen agents hoeft te installeren in virtuele machines.

Back-up van VM's met agent via Agent for Windows  

Voor speciale virtuele machines, zoals machines met Pass-through Disks, kunt u Agent for Windows installeren op een virtuele machine en een back-up maken zoals op een fysieke machine.

Hyper-V Host Backup  

U kunt er zeeker van zijn dat een fysieke Hyper-V host kan worden herstel door Agent for Windows een back-up op de host te laten maken, inclusief besturingssysteem en configuraties. Zonder extra kosten.

Gecentraliseerd beheer  

Meerdere agents voor Hyper-V worden centraal beheerd door Aconis Management Server en geven u een geconsolideerd overzicht van en controle over uw volledige infrastructuur.

Migratie met uniform back-upformat  

Herstel images van fysieke servers of andere hypervisors op Hyper-V en andersom. Een onbeperkt aantal migraties van en naar de host is inbegrepen in de licentie.

Zie volledige lijst

Agent for Hyper-V is inbegrepen in de licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Hyper-V. De licentie geldt per Hyper-V host en staat back-up en herstel van alle virtuele machines op de host toe, zonder agent met Agent for Hyper-V of met guest-Agent for Windows. De licentie omvat ook een onbeperkt aantal migraties van en naar de host.

Agent for Hyper-V verist het volgende

  • Windows Server 2008 (x64) met Hyper-V
  • Windows Server 2008 R2 met Hyper-V
  • Microsoft Hyper-V Server 2008/2008 R2
  • Windows Server 2012/2012 R2 met Hyper-V
  • Microsoft Hyper-V Server 2012/2012 R2
 • Virtuele machines kunnen draaien op besturingssystemen die als gastbesturingssysteem worden ondersteund door Microsoft Hyper-V.

1,199.00€

 •  

Upgraden vanaf een vorige versie

Acronis product keuze Wizard

Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for RHEV

De beste back-up voor Red Hat Enterprise Virtualization

Versnel de reis naar Red Hat® Enterprise Virtualization

Organisaties van elke omvang migreren fysieke servers en virtuele machines (VMs) die op andere hypervisors draaien naar Red Hat® Enterprise Virtualization, om zo de kosten te verlagen. Missiekritieke softwaretoepassingen die draaien op Red Hat® Enterprise Linux® of een Microsoft® Windows®-besturingssysteem in een VM met Red Hat Enterprise Virtualization VM moeten 24/7 beschikbaar zijn. Conformiteitsbeleid eist dat IT-afdelingen gegevens snel herstellen in geval van verlies.

IT-afdelingen staan al onder hoge druk en hebben een fexibel product nodig dat snel resultaten levert in een veeleisende omgeving. Gecertificeerde P2V en V2V migratietools verminderen de tijd en kosten van migratie aanzienlijk. Het is van essentieel belang dat een product zowel herstel als gegevensbescherming biedt - soms is het herstellen van een volledige machine de beste optie, terwijl in andere gevallen alleen bepaalde toepassingen, documenten of bestanden moeten worden hersteld.

Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Multi-Hypervisor biedt IT-beheerder uitmuntende, gecertificeerde tools voor migratie, herstel en gegevensbescherming met Red Hat Enterprise Virtualization. Acronis heeft bedrijven bijgestaan bjhet verplaatsen van bijne een miljoen servers tussen fysieke, virtuele of cloud-omgevingen.

Belangrijke functies

Migratie

 • 3 P2V of V2V migratie van productieworkloads naar Red Hat® Enterprise Virtualization in de evaluatie versie
 • Onbeperkt aantal P2V, V2V en V2P migraties in aangekochte versie

Ondersteuning voor hypervisor

 • Een enkel product ondersteunt Red Hat Enterprise Virtualization, VMware vSphere, Microsoft® Hyper-V, Citrix XenServer, Parallels Server 4 Bare Metal, KVM

Herstel en gegevensbescherming

 • Back-up een volledig systeem, inclusief Red Hat® Enterprise Linux® of Microsoft® Windows®, toepassingen en gegevens
 • Herstel een volledige image van een virtuele machine of herstel alleen geselecteerde bestanden en mappen via de ingebouwde catalogisering- en zoekfunctie

Gecentraliseerd beheer

 • Detecteer en toon Red Hat Enterprise Virtualization VM's automatisch door integratie met Red Hat Enterprise Virtualization Manager 3
 • Uniforme back-ups voor fysieke en virtuele machines

Installatie van agents vanaf een externe locatie

 • Installeer Acronis-software-agents vanaf een externe locatie, om back-up en herstel van VM's die draaien op de besturingssystemen Red Hat Enterprise Linux, andere Linux- en Windows-versies

Back-upopties

 • Opties voor het uitsluiten van bestanden, compressie en back-upverificatie waarborgen een optimaal gebruik van opslag- en geheugenresources
 • Deduplicatie is verkrijgbaar als add-on

Veilige back-ups

 • 256-bit, door de overheid goedgekeurde gegevensencryptie voorkomt gebruik door onbevoegden en ondersteunt nalevingseisen

Licentie

 • Koop één licentie per hostmachine voor back-up, herstel en migratie van een onbeperkt aantal virtuele machines naar de betreffende host

Opslagmedia

 • Back-up naar een breed scala aan media, waaronder schijven, verwisselbare apparaten, netwerkopslagapparaten (SMB / FTP / NFS), tape en automatische tapeladers

Extra resources

18 januari 2012 -Persbericht:
Red Hat Enterprise Virtualization 3.0 in de markt gezet met ondersteuning van een sterk ISV-ecosysteem(Engels)

1,199.00€

 •  

Upgraden vanaf een vorige versie

Acronis product keuze Wizard

Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Citrix XenServer

Beste back-up voor Citrix XenServer

Acronis Backup & Recovery 11.5 Geavanceerd platform ondersteunt back-up en herstel van virtuele Citrix XenServer machines met Agent for Windows of Linux geïnstalleerd in virtuele machines. De agent is getest op en gecertificeerd voor volledige compatibiliteit met Citrix XenServer.

We hebben zelfs een speciale licentie! Een hostlicentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Citrix XenServer biedt het volgende:

 • Back-up en herstel van elk aantal virtuele machines op de Citrix XenServer host
 • Onbeperkt aantal migraties naar en van de host, zonder extra kosten
 • Flexibiliteit van any-to-any herstel met een uniform back-upformat is inbegrepen in Acronis Universal Restore
 • Ondersteuning voor Windows en Linux

Agent for Windows of Agent for Linux voor het maken van back-ups van virtuele CitrixXen machines is naadloos geïntegreerd met andere platformcomponenten, waardoor gecentraliseerd beheer, rapportage, catalogiseren met zoeken en andere platformfuncties alsmede brede opslagondersteuning tot de mogelijkheden behoren.

1,199.00€

 •  

Upgraden vanaf een vorige versie

Acronis product keuze Wizard

Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Parallels

De beste back-up voor Parallels Server Bare Metal

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform ondersteunt back-up en herstel van virtuele machines die draaien op Parallels Server Bare Metal met Agent for Windows of Linux geïnstalleerd in virtuele machines. De agent is getest op en gecertificeerd voor compatibiliteit met Parallels.

We bieden zelfs een speciale licentie! Een hostlicentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Parallels biedt het volgende:

 • Back-up en herstel van een willekeurig aantal virtuele machines op de Parallels-host
 • Onbeperkt aantal migraties naar en van de host, zonder extra kosten
 • Flexibiliteit om any-to-any herstel uit te voeren met een uniform back-upformat. Ondersteuning voor Acronis Universal Restore
 • Ondersteuning voor Windows en Linux

Agent for Windows of Agent for Linux voor het maken van back-ups van virtuele Parallels-machines integreert naadloos met andere platformcomponenten en biedt gecentraliseerd beheer, rapportage, catalogiseren met zoeken en andere platformfuncties, alsmede brede ondersteuning van opslag.

885.00€

 •  

Upgraden vanaf een vorige versie

Acronis product keuze Wizard

Acronis Backup & Recovery 11.5 for Microsoft Exchange Server

De beste back-up voor Microsoft Exchange Server

Agent for Microsoft Exchange Server is het beste product voor autonome en geclusterde installaties van Microsoft Exchange Server. Het product integreert naadloos met andere platformcomponenten en biedt gecentraliseerde beheer- en rapportagemogelijkheden alsmede catalogiseren met zoeken en ondersteuning voor schijven en tape.

Transparante ondersteuning voor Microsoft Exchange cluster  

Ondersteuning voor Database Availability Group (DAG), Cluster Continuous Replication (CCR) en Single Copy Cluster (SCC) implementaties van Microsoft Exchange Clusters.

Mailboxherstel rechtstreeks vanaf de databaseback-up  

Zoek en herstel mailboxes of afzonderlijke e-mails vanaf de databaseback-up

Flexibiliteit  

Acronis kan u helpen met een complex herstelscenario.

Express Full Backup  

Creëer back-ups sneller en gebruik minder opslagruimte.

Zie volledige lijst

Agent for Microsoft Exchange Server is inbegrepen in de licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 for Microsoft Exchange Server.

Systeemvereisten

 • Besturingssystemen:
  • Microsoft® Windows Server® 2003/2003 R2 –Standard, Enterprise edities (x86, x64)
  • Microsoft® Windows Server® 2008 - Standard, Enterprise edities (x86, x64)
  • Microsoft® Windows Server® 2008 R2 - Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation edities
  • Windows® Small Business Server 2003
  • Windows® Small Business Server 2008
  • Windows® Small Business Server 2011
 • Versies van Microsoft Exchange Server:
  • Microsoft® Exchange Server 2003 - alle edities, SP2 of nieuwer.
  • Microsoft® Exchange Server 2007 - alle edities, alle servicepacks.
  • Microsoft® Exchange Server 2010 - alle edities, alle servicepacks.

1,059.00€

 •  
 •  

Upgraden vanaf een vorige versie

Acronis product keuze Wizard

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows

De beste back-up voor Microsoft Active Directory

Agent for Windows Server biedt transparente ondersteuning voor alle VSS (Volume Shadow Copy)-aware software, waaronder Microsoft Active Directory. Het is niet meer nodig meerdere back-upplannen en -oplossingen te installeren, beheren en bewaken om uw besturingssysteem, bestanden en Active Directory-gegevens te beschermen. Acronis Backup & Recovery 11.5 realiseert dit alles met slechts één back-up.

De back-up- en herstelfunctionaliteit van Microsoft Active Directory is inbegrepen in de licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows.

Systeemvereisten

 • Versies van Microsoft Active Directory:
  • Microsoft Windows Server 2008 R2
  • Microsoft Windows Server 2008
  • Microsoft Windows Server 2003 R2
  • Microsoft Windows Server 2003

1,495.00€

 •  
 •  

Acronis Backup & Recovery 11.5 for Microsoft SQL Server is een gelicentieerd onderdeel van Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows. Dit betekent dat u zowel Agent for Windows als Agent for Microsoft SQL Server moet installeren en dat u voor beide een licentie nodig hebt. De bovenstaande licentie omvat beide opties. Als u Agent for Windows echter al op uw Microsoft SQL Server hebt geïnstalleerd, kunt u hieronder een add-onlicentie aanschaffen. Acronis Backup & Recovery 11.5 Microsoft SQLServer Add-on

Meer aankoopmogelijkheden

Upgraden vanaf een vorige versie

Acronis product keuze Wizard

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows met Microsoft SQL Server

De beste oplossing voor Microsoft SQL Server – nu met Single Pass Backup

Acronis Backup & Recovery 11.5 for Microsoft SQL Server is het beste en meest innovatieve product op de markt voor implementaties van Microsoft SQL Server. De Single Pass-technologie van Acronis waarvoor patent is aangevraagd combineert twee back-ups in één, waardoor u geen afzonderlijke strategieën meer nodig hebt voor de gegevensbescherming en het noodherstel van Microsoft SQL Servers.

Zonder stress meerdere back-ups maken  

Met minder back-ups te beheren en een vereenvoudigd proces, zijn de back-ups betrouwbaarder.

Snellere back-ups, minder opslagruimte  

Maak sneller back-ups met minder opslagruimte voor back-upkopieën.

Vertrouwen in uw gegevensherstel  

Betrouwbaar gegevensherstel zonder gebruikershandleiding.

Systeemvereisten

 • Microsoft SQL Server-versies:
  • Microsoft® SQL Server 2005.
  • Microsoft® SQL Server 2008.
  • Microsoft® SQL Server 2008 R2.
  • Microsoft® SQL Server 2012.

1,595.00€

Acronis Backup & Recovery 11.5 for Microsoft SharePoint is een gelicentieerde functie van Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows. Agent for Windows en Agent for Microsoft SQL Server moeten beide worden geïnstalleerd en gelicentieerd. De bovengenoemde licentie omvat beide opties. Als u Agent for Windows echter al op uw Microsoft SQL Server (SharePoint database) hebt geïnstalleerd, kunt u hieronder een add-onlicentie kopen.Acronis Backup & Recovery 11.5 for MS SharePoint add-on SKU

Meer aanschafopties

Acronis product keuze Wizard

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows met Microsoft SharePoint

De beste oplossing voor Microsoft SharePoint, nu met single-pass back-up! (NIEUW)

Acronis Backup & Recovery 11.5 for Microsoft SharePoint brengt de bescherming van uw SharePoint-farm protection naar een hoger niveau. De single-pass technology van Acronis verenigt schijf- en toepassingsback-ups in één efficiënte oplossing, waardoor u niet langer meerdere back-upplannen en agents op meerdere servers hoeft uit te voeren. Met één back-up in plaats van vele back-ups verkort u de back-uptijd, is er minder opslagruimte nodig en wordt de TCO (total cost of ownership) lager.

Eén back-up voor ieder herstel
Of het nu om een gecrashte schijf, een verwijderd of beschadigd bestand, database, site of afzonderlijk document gaat, de oplossing is altijd even eenvoudig. Via een gebruikersvriendelijke interface kunt u elk mogelijk herstelscenario uitvoeren vanaf één back-up, zonder dat u scripts en documenten van meerdere stappen hoeft te doorlopen.
Betrouwbare bescherming van de volledige farm
Single-pass back-up biedt betrouwbare bescherming voor elke server in een SharePoint-farm, en indexeert automatisch SQL-inhoudsdatabases, ongeacht hun locatie, voor eenvoudige site- en documentherstel.
Acronis SharePoint Explorer
Met Acronis SharePoint Explorer, die gratis is inbegrepen, kunt u site-inhoud direct vanaf uw back-up zoeken en herstellen naar de productiesite of een map op de schijf.
Onderdeel van Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform
De oplossing voor Microsoft SharePoint-bescherming is een geïntegreerd onderdeel van Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform

Systeemvereisten

 • Ondersteunde SharePoint-versies:
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 SP2
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP2
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1
  • Microsoft SharePoint Server 2010 SP1
  • Microsoft SharePoint 2013

75.00€

 •  
 •  

Upgraden vanaf een vorige versie

Acronis product keuze Wizard

Gegevensblad

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Workstation

De beste back-up voor laptops en desktops

Gegevens zijn niet alleen aanwezig op servers en in databases. Uw Werknemers slaan documenten en andere waardevolle informatie op de schijf van hun laptops of desktops op.

Denk eens aan het productiviteitsverlies dat het gevolg is van virussen en hardwarestoringen, met name wanneer uw gebruikers onderweg zijn.

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Workstation levert back-up en herstel op bestands- en op schijfniveau voor laptops en esktops die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Het product levert gecentraliseerde beheermogelijkheden.

Een licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Workstation biedt u het volgende:

Minimaliseer downtime en verbeter de productiviteit  

Agent for Windows maakt een snapshot van de schijf met de gepatenteerde technologie voor het maken van schijf-images van Acronis.

Snel herstel

U hebt de mogelijkheid het image met daarop het besturingssysteem, toepassingen en gegevens binnen enkele minuten te herstellen, niet na uren of dagen. Herstel afzonderlijke bestanden of mappen die u per ongeluk hebt verwijderd of verloren.

Biedt de gebruiker zelfservicemogelijkheden  

De intuïtieve gebruikersinterface en workflow biedt gebruikers de mogelijkheid bestanden, mappen en volledige systemen te herstellen, zonder tussenkomst van de beheerder en zonder langdurige training.

Back-up terwijl u onderweg bent

Maak een back-up van een laptop naar een scala aan opslagapparaten en -locaties, zoals Acronis Secure Zone, een speciale, beschermde partitie op een harde schijf. Daarnaast bent u beschermd tegen diefstal of een hardwarestoring als u back-ups opslaat op Acronis Cloud Storage.

Herstel of migreer naar andersoortige hardware

Na een storing, is het soms moeilijk dezelfde hardware te vinden. De optie Acronis Universal Restore biedt u de mogelijkheid een volledig systeem snel te herstellen of migreren op anderssoortige hardware, inclusief alle toepassingen, gegevens en instellingen. U bent binnen enkele minuten weer operationeel.

Gecentraliseerd beheer

Beheer een bewaak het back-up- en herstelproces centraal vanaf Acronis Management Server. U hebt de mogelijkheid herstel vanaf een externe locatie uit te voeren door rechtstreeks vanaf de Beheerconsole een verbinding met een machine tot stand te brengen.

Zie volledige lijst

Back-ups van laptops en desktops integreren naadloos met andere platformcomponenten, waardoor u gebruik kunt maken van functies zoals gecentraliseerd beheer en rapportage, catalogiseren met zoeken en ondersteuning voor opslag op schijf, tape en in een cloud-omgeving. Advanced Platform levert samen met andere ondersteunde agents, zoals Windows- en Linux-servers, toepassingen of virtuele machines, uniform beheer van back-ups van workstations vanaf een enkele console.

Systeemvereisten

 • Besturingssystemen:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP Professional SP2+
  • Windows 2000 Professional
 • Platforms:
  • x86 (32 bit)
  • x64 (64 bit)
 • Opstartmethodes:
  • BIOS
  • UEFI
 • Bestandssystemen:
  • FAT16/32
  • NTFS

Advanced Platform

Hoe is het mogelijk dat een enkele back-upproduct perfect geschikt is voor alle soorten hardware, besturingssystemen en omgevingen: fysieke, virtuele en cloud-omgevingen?

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform is een uniforme oplossing die back-up en herstel op zowel bestands- als systeemniveau ondersteunt voor fysieke, virtuele en cloud-omgevingen. Daarnaast ondersteunt het product een brede reeks back-upmedia, zoals schijf, tape en cloud-omgevingen voor replicatie vanaf een externe locatie.

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform

Herstel | Back-up | Migratie Windows, Linux, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Virtualization, Parallels Server Bare Metal

 • Back-up in één werkgang
 • Bewaking, Rapportage
 • Gecentraliseerd
  Beheer
 • Automatische retentie, Staging, Meerdere bestemmingen
 • Catalogiseren, Zoeken
 • Deduplicatie
 • Schijven
 • Bestanden
 • Virtuele machines
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft SQL Server
 • Active Directory
 • Microsoft Share Point
 • Tape SCSI-drives, Autoloaders, Libraries
 • Schijfopslag CIFS, NFS, FTP, SFTP, iSCSI,
  ASN
 • Cloud Veilig Level-3 Datacenter
Gecentraliseerd beheer  
Flexibiliteit  
Catalogiseren met zoeken  
Meerdere bestemmingen, lagen (staging) en retentie  
Deduplicatie  

Beheerserver

Acronis Backup & Recovery® 11.5 Management Server is de centrale server die back-up en herstel in het zakelijke netwerk aandrijft. Het is een bleangrijk onderdeel van het platform, en maakt holistisch beheer van back-ups, herstel na een calamiteit en gegevensherstel mogelijk op fysieke, virtuele en cloud-omgevingen.

De Management Server biedt u, als beheerder, het volgende:

 • Een enkel beheerpunt naar de Acronis Backup & Recovery 11.5 infrastructuur
 • Een eenvoudige manier om back-ups te configureren op talrijke fysieke en virtuele machines middels gecentraliceerde back-upplannen en groepering
 • Geacanveerd beheer van clientmachine - fysiek of virtueel - inclusief statusinformatie en details
 • Integratie met VMware vCenter voor de detectie van virtuele machines en voor bescherming
 • Beheer van opslagresources, zoals Storage Nodes
 • Moeiteloos toegang tot back-upcatalogus voor het zoeken en ophalen van exacte gegevens in uw back-ups
 • Een intuïtief dashboard geeft u een helder overzicht van uw volledige systeem
 • Systeembrede waarschuwingen, bewaking en rapportage

Alle platformcomponenten en agents kunnen worden geregistreerd op en beheerd door de Management Server.

 • ESX(i) Host
 • Virtual Machines
 • Agent for ESX(i)
 • Hyper-V Host
 • Virtual Machines
 • Agent for Hyper-V
 • Acronis Management Server
 • Management Console
 • Acronis Storage Node
 • Acronis Storage Node
 • File Server Linux
 • MS SQL Server Windows
 • MS Exchange Server Windows

Beheerconsole

Acronis Backup & Recovery 11.5 Management Console biedt een uniforme interface voor beheer - lokaal en vanaf een externe locatie - van alle platformcomponenten en agents. Installeer dit product op een Windows- of Linux-machine en beheer zo de softwarecomponenten, lokaal of vanaf een externe locatie.

Gebruik de rechtstreekse verbinding met de console-agent voor het instellen en beheren van lokale back-upplannen, het herstellen van gegevens, het creëren en doorzoeken van persoonlijke archiveringsvaults. Voert daarnaast overige direct-management processen uit op Windows- of Linux-machines, ESX(i) of Hyper-V, of voert deze processen vanaf een externe locatie uit op opstartmedia.

Als u de console verbindt met de Management Server, hebt u de mogelijkheid gecentraliseerde beheertaken, inclusief het instellen en beheren van back-upplannen en het gebruik van alle functies en componenten, snel en moeiteloos uit te voeren.

Opslag-node

Acronis Backup & Recovery 11.5 Storage Node is een platformcomponent waarmee u back-ups vanaf andere machines kunt opslaan en beheren op uw netwerk. Door de processen van uw productiemachines te offloaden, worden u resources, zoals opslag en netwerkbandbreedte, geoptimaliseerd. Daarnaast worden uw beheerde machines, cpu en schijven ontlast.

De Storage Node biedt:

 • Een gecentraliseerd, gedeeld locatiebeheer voor de opslag van back-ups
 • Back-ups catalogiseren
 • Deduplicatie "op doel" of "op bron"
 • Gedeelde toegang, operationele tapebibliotheek en traceren van tapes
 • Lichtere belasting van productiemachines door resource-intensieve taken, zoals catalogiseren, valideren, opschonen, staging en codering van back-ups over te nemen

U kunt alle platformcomponenten en agents registreren op en laten beheren door de Management Server.

 • ESX(i) Host
 • Virtual Machines
 • Agent for ESX(i)
 • Machine
 • Agent
 • Acronis Storage Node
 • Backups
 • Backups
 • Tape library
 • Network Share
 • NAS Device

Met de optie Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication kunt u een vault op een storage node configureren als een deduplicatie-vault. Dit houdt in dat van duplicaatgegevens slechts eenmaal een back-up wordt gemaakt in deze vault. Hierdoor wordt de opslagruimte optimaal gebruikt en het netwerkgebruik tijdens back-ups tot een minimum wordt beperkt.

Deze storage nodes levert een uiterst schaalbare en flexibele opslaginfrastructuur op. U kunt maximaal 50 storage nodes instellen, en u kunt met elke node tot 20 vaults beheren. De beheerder bestuurt de storage nodes centraal via Management Server.

Bootable Media

Gebruik Acronis opstartmedia om:

 • Een besturingssysteem te herstellen dat niet opstart
 • Toegang te krijgen tot en een back-up te maken van onbeschadigde gegevens in een beschadigd systeem
 • Een back-up per sector te maken van een schijf met een niet-ondersteund bestandssysteem
 • Basis- of dynamische volumes te cerëren en beheren met Acronis Disk Director Light
 • Een back-up te maken van gegevens waarvan niet op een 'live' machine een back-up kan worden gemaakt als gevolg van beperkte toegang of vergrendelde toepassingen

Opstartmedia kunnen op Linux Kernel of WinPE worden gebruikt. Gebruik Acronis Bootable Media Builder voor het creëren en aanpassen van opstartmedia, inclusief netwerkconfiguratie, wachtwoord, aangepaste drivers en andere instellingen.

Agents

Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform agents voeren back-up en herstel van systemen, gegevens of toepassingsdatabases uit.

AgentAanbevolen voorInbegrepen in **
Agent for WindowsWindows servers*
Laptops en desktops
Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows
Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Workstation
Agent for LinuxLinux servers*Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Linux
Agent for ESX(i)Virtuele VMware vSphere-machinesAcronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for VMware vSphere
Agent for Hyper-VVirtuele Hyper-V-machinesAcronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for Hyper-V
Agent for ExchangeExchange Information Store met granulair herstelAcronis Backup & Recovery 11.5 for Microsoft Exchange Server
Agent for SQL (single-pass)Windows Servers waarop Microsoft SQL Server wordt uitgevoerd (inclusief SharePoint-inhoudsdatabases)Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows met Microsoft SQL Server
Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows met Microsoft SharePoint

* Inclusief servers die draaien als virtuele RHEV, Citrix of Parallels machines

**Agent for Windows en Agent for Linux zijn inbegrepen voor virtuele machines met agent en hostback-up in een licentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition.

Opties

Opslag in een cloud-omgeving

Acronis Backup & Recovery Online is een snelle, veilige en rendabele gegevensbeschermingsservice op een excterne locatie die wordt geleverd door de leider op het gebied van herstel, online en lokaal.

Belangrijke functies:

 • Maak een back-up van afzonderlijke bestanden of van een volledige systeemimage.
 • Herstel overal – herstel back-upimages of systeemimages op een server of een workstation.
 • Echt gebruiksgemak –Iedereen kan geavanceerde, professionele back-ups maken.

Universal Restore

Acronis Universal Restore is een volledig geïntegreerde module die servers of workstations herstelt op andere hardware of op een virtuele machine.

Belangrijke functies:

 • Herstel een gecrasht systeem binnen enkele minuten op andere hardware of op een virtuele machine.
 • Migreer fysiek-virtueel, virtueel-fysiek, fysiek-fysiek of virtueel-virtueel voor systeemherstel, testen en andere doeleinden.
 • Kloon en installeer besturingssystemem met volledig hardwareonafhankelijkheid.

Deduplicatie

De deduplicatieoptie biedt u betaalbare softwarededuplicatiemogelijkheden op block-level voor uw workstations en servers.

Belangrijke functies:

 • Geïntegreerd met Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform
 • Back-ups van verschillende types – Deduplicatie kan worden toegepast op schijf- en bestandsback-ups, inclusief volledige, incrementele of differentiële back-ups.
 • Gebruiksvriendelijke – Zet in vinkje in het selectievakje om deduplicatie te activeren.

Opslag in Cloud-omgeving

Het Acronis Backup & Recovery Online abonnement biedt u een snelle, veilige en rendabele back-up- en hersteldienst in een cloud-omgeving van de leider op het gebied van herstel, lokaal en in een cloud-omgeving:

 • Rendabel - voeg bescherming op een externe locatie toe aan uw back-upstrategie, zonder grote investering.
 • Moeiteloos te starten - zodra u Acronis Backup & Recovery 11.5 hebt geïnstalleerd, activeert u een proefabonnement of koopt u een abonnement voor cloud-opslag en biedt één softwareproduct tweemaal zoveel voordelen.
 • Beveiliging op militair niveau - gegevens bevinden zich op een host in uiterst beveiligde datacenters en worden verdeeld over meerdere servers - evenals RAID - waar aanvullende softwarebescherming plaatsvindt. U kunt gevoelige gegevens beveiligen met 256-bit AES encryptie op overheidsniveau alvorens ze te uploaden naar het internet.
 • Perfecte vervanging van tape - geen managementoverhead, sneller te herstellen en geen kans op storingen als gevolg van tapebeschadiging.

Universal Restore

 • Herstel — Herstel een systeem, na een onverwachte crash, binnen enkele minuten op andere hardware of op een virtuele machine.
 • Migratie — Complete migraties fysiek-virtueel, virtueel-fysiek, fysiek-fysiek of virtueel-virtueel voor systeemherstel, testen en andere doeleinden.
 • Repareren – Laad nieuwe hardwaredrivers en vervang HAL, om zo het systeem te kunnen opstarten na het varvangen van hardware, zoals het moederbord of een opslagcontroller of na het verplaatsen van een harde schijf naar een andere machine.
 • Klonen en installeren — Kloon en installeer besturingssystemen met behoud van volledige hardwareonafhankelijkheid

Wat gebeurt er als systeemhardware crasht of moet worden afgeschreven? Hoe verplaatst u, na een calamiteit, waardevolle toepassingen en gegevens naar een nieuw systeem of nieuwe hardware? Hoe herstelt u een systeem snel nadat de hardware is gewijzigd?

Acronis lost dit veelvoorkomende probleem op met Acronis® Universal Restore™, een volledig geïntegreerde module die servers of workstations herstelt naar andere hardware of naar een virtuele machine, om zo uiterst flexibele herstel- en migratieopties te realiseren.

Met de module Acronis Universal Restore bent u voorbereid op onvoorziene gebeurtenissen, zonder dat beheerders identieke reservemachines hoeven aan te schaffen en onderhouden.

Acronis Universal Restore laad de eigen drivers van de nieuwe hardware, zodat het image van het oude hardwareplatform de machine probleemloos herstelt op een ander hardwareplatform, inclusief het besturingssysteem, toepassingen, gegevens en alle oude instellingen. Binnen enkele minuten is herstel op een nieuw systeem, op een bestaand systeem, op een nieuw systeem met andere hardware of op een virtuele machine is mogelijk. Volg deze stappen:

 • Start uw vervangende systeem op met de door u gecreëerde opstartmedia van Acronis Backup & Recovery 11.5 en selecteer ‘Herstel’ in Het menu.
 • Selecteer het image dat u wilt herstellen.
 • Acronis Universal Restore start het herstelproces, detecteert de hardware en installeert de geschikte drivers voor de Hardware Abstraction Layer (HAL).
 • Het resultaat is een systeem dat perfect werkt op een nieuw hardwareplatform.

Deduplicatie

De optie Acronis Backup & Recovery® 11.5 Deduplication biedt betaalbare softwarededuplicatie op block-level voor uw workstations en servers, zodat u uw opslaginfrastructuur optimaal kunt benutten en tegelijkertijd bespaart op kosten en capaciteit.

Met Acronis deduplication, vermindert u de benodigde gegevensopslag met maximaal 90% doordat u kopieën van eenzelfde bestand of block op één bron of doel voorkomt. Indien er al gegevens op de opslag-node zijn, wordt een link gecreëerd om de gegevens aan de back-up client te koppelen.

Zowel bestands- als schijfback-ups verbeteren met deduplication, door compatibiliteit met bare-metal herstel en herstel op andere soorten hardware van Acronis® Universal Restore.

De Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication module is volledig geïntegreerd met het Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform en wordt geactiveerd door de Storage Node.

Verlaag de kosten en de benodigde resources

Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication levert onderenmingen van elke omvang opslagefficiënt back-up en herstel, zodat u op vier punten de kosten verlaagt:

 • Prijs per machine, niet per opslagcapaciteit of aantal CPU's
 • Vermindert de hoeveelheid schijfruimte die nodig is voor back-ups
 • Biedt u de mogelijkheid meer back-ups op te slaan in de bestaande gegevensopslag
 • Maakt netwerkbandbreedte vrij voor het versturen van gegevens en versnelt de gegevensoverdracht

Belangrijke voordelen

Lagere totale opslagkosten
Door back-ups van redundante gegevens te voorkomen, bespaart u opslagruimte en vloerruimte. Daarbij verlaagt u de operationele kosten doordat u minder schijven hoeft te beheren.
Faciliteert "groenere" IT-processen
Gededupliceerde gegevens zijn minder belastend voor het milieu, omdat er minder elektriciteit en apparatuur nodig is om back-ups uit te voeren.
Sneller herstel
Door meer back-ups op te slaan op een lokale schijf, niet op langzame tapes of andere media, profiteert u van sneller herstel en een grotere kostenbesparing.
Maakt het naleven van wet- en regelgeving eenvoudiger
Aangezien overheden en bedrijven een enorme gegevensberg genereren, vermindert deduplicatie de onderhoudskosten hiervan, waardoor u de toepasselijke wet- en regelgeving efficiënter kunt naleven.
Snelle roi
Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplicatie heeft een snelle terugverdientijd en levert tegelijkertijd bescherming, beschikbaarheid en gemoedsrust.

Belangrijke functies

Volledig geïntegreerd met Acronis Backup & Recovery® 11.5 Advanced Platform
De deduplicatiefunctionaliteit met back-upmogelijkheden voor servers en workstations is al geïntegreerd in de oplossing, zodat een machinestoring uw beheerder geen tijdrovende heropbouw van de machine hoeft uit te voeren om toegang te krijgen gededupliceerde gegevens. Deze integratie maakt volledig herstel binnen enkele minuten mogelijk, niet na uren of dagen. Vergelijk dit eens met producten van andere leveranciers, die deduplicatieproducten aanbieden die niet compatibel zijn met hun herstelproducten. Dit kan leiden tot een systeemstoring waardoor gededupliceerde bestanden uren of dagen ontoegankelijk zijn.
Meerdere back-uptypes
Deduplicatie kan worden toegepast op schijf- en bestandsback-ups, waaronder volledige, incrementele of differentiële back-ups.
Flexibele kosten
Sommige bedrijven stemmen de prijzen van hun deduplicatieproducten af op de hoeveelheid te dedupliceren gegevens, wat de totale eigendomskosten erg onderzichtig maakt. Prijzen voor Acronis Backup & Recovery® 11.5 Deduplication zijn per beschermde machine, wat een flexibel kostenplaatje oplevert. Hierdoor is het product betaalbaar voor zowel grote als kleine organisaties.
Naadloze compatibiliteit met hardware
Acronis biedt een softwareoplossing en werkt met gangbare opslaghardware, waardoor het gebruik van dure hardware van een bepaalde leverancier overbodig is.
Gebruiksvriendelijk
Acronis deduplicatiefuncties zijn ontwikkeld om processen transparanter te maken. U kunt de functies activeren door een keuzevakje te selecteren in de vaultconfiguratie.
Zeer veilig
Opgeslagen gededupliceerde gegevens hebben speciale bescherming nodig, zodat ze niet gecompromitteerd worden. Acronis slaat deduplicatiecomponenten afzonderlijk op, met speciale beveiligingen, om directe verwijdering van duplicaatgegevens te voorkomen. U kunt gededupliceerde gegevens coderen en uitsluitend personen met een wachtwoord toegang tot een vault geven.
Deduplicatie op bron- of doellocatie
Kies waar het deduplicatieproces wordt uitgevoerd: op de bronmachine of op de Storage Node.

Productdocumentatie

DataSheets

Casussen gebruiken

Casussen

Andere resources

Contact opnemen met de Verkoopafdeling

sales bellen op 32 (0) 2416 27 30

Aanschaffen via partners

Dichtsbijzijnde reseller zoeken:

Zie ook

Online aankopen

Dit product kan onmiddellijk na aankoop elektronisch worden gedownload.
U kunt uw product ook op een later tijdstip downloaden door in te loggen op uw account.

1 Licentietype kiezen
2 Kies hoe u wilt kopen
2 Kies het product waar u een upgrade voor wenst
 
805.89€
 
1,115.07€
 
50.41€
 
594.84€
1,004.84€
2 Kies de producten waarvoor u een add-on wilt kopen
3 Support and maintenance
Inbegrepen

Free updates of existing version and free upgrades to the next version within the subscription period. Access to 24 x 7 support services available via chat, email and phone. The first year of support service is included with the purchase of any Acronis corporate product.

4 Kies de add-ons die u nodig hebt om te upgraden4 Choose add-ons you want to buy

for

 • Inbegrepen
 • per licentie
 • per licentie

Opslag in Cloud-omgeving

 • per license
 • per license
 • per license
 • per license
 • per license
 • per license
 • per license
 • per license
 • per license

Kies aanvullende diensten voor uw abonnementen voor ABR Online

 • per machine
 • per machine
Totaal
per licentie

Voor Acronis SharePoint Explorer hebt u een licentie voor ABR11.5 Microsoft SharePoint Add-on nodig

795.00€

Hebt u al een licentie?
Build downloaden

 

Acronis SharePoint Explorer is gratis inbegrepen bij Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server SBS Edition. Als u dit product hebt, download u de build met de verstrekte link

Opmerking voor gebruikers van ABR11.5 Advanced Server SBS Edition

Acronis SharePoint Explorer


SharePoint-tool voor site- en documentherstel, onderdeel van Acronis Backup & Recovery for Microsoft SharePoint

Granulair herstel
Zoek, doorblader en herstel granulaire site-inhoud vanaf single-pass schijf- en toepassingsback-up.
Flexibele herstelscenario's
Herstel naar een live farm of schijfmap of haal op in SharePoint-export/importindeling (.CMP).
Maak gebruik van systeemeigen SharePoint API
Optimale kwaliteit en integriteit van herstelde data wordt verzekerd door het gebruik van systeemeigen Microsoft API's voor toegang tot gegevens op alle SharePoint-versies.
Voorgaande versies ondersteund
De populairste versies van Microsoft SharePoint worden ondersteund, inclusief SharePoint 2007, 2010 en 2013.
Bij deze versie inbegrepen:
Met één add-onlicentie voor Acronis Backup & Recovery 11.5 for Microsoft SharePoint kan de gebruiker back-ups maken van SharePoint-inhoudsdatabases (Microsoft SQL) op één server, en één exemplaar van Acronis SharePoint Explorer gebruiken. Deze licentie is geschikt voor bestaande implementaties waar Windows-agent al gelicentieerd is. Voor nieuwe of extra serverimplementaties gebruikt u Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows met Microsoft SharePoint of Acronis Backup & Recovery 11.5 Server for Windows met Microsoft SharePoint.

© 2002–2014Acronis International GmbH. Acronis International GmbH. Alle rechten voorbehouden.